Włocławskie Centrum Biznesu

Informacje dotyczące działalności Włocławskiego centrum Biznesu

Film nie zawiera treści werbalnych. Informacje dostępne są również w pliku odczytywalnym maszynowo, który pobrać można tutaj.

Włocławek miasto biznesu

Włocławskie Centrum Biznesu powstało w 2019 po opracowaniu przez ekspertów z Banku Światowego raportu w ramach projektu Poland Caching-Up Regions 3.

WCB działające przy spółce Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe, łączy dotychczasowe funkcje Inkubatora Przedsiębiorczości oraz wzbogaca je o szereg dodatkowych działań szkoleniowo-doradczych, dzięki którym tworzy efektywną instytucję Otoczenia Biznesu.

Usługi Włocławskiego Centrum Biznesu obejmują:

  • szkolenia
  • doradztwo biznesowe
  • pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania na utworzenie oraz rozwój działalności gospodarczej
  • inkubacje nowo powstałych firm

NASZA OFERTA

ikona biura
27 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 576,11 m2
ikona magazynu
36 pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni 1602,68 m2
ikona koła zębatego
13 pomieszczeń produkcyjnych o łącznej powierzchni 848,44 m2
ikona konferencji
Nowoczesne sale wykładowe oraz konferencyjne z wyposażeniem

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

O Inkubatorze

Inkubator został utworzony w ramach realizacji projektu pt. „Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko ­Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu Miasta Włocławek Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.4.Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, celem realizacji projektu. Projekt zlokalizowany w mieście Włocławek przy ulicy Toruńskiej 148 (droga krajowa nr 1) na terenie o powierzchni 1,6214 ha. Powierzchnia użytkowa obiektu to 5091,16 m2.

AKTUALNOŚCI

  • Komunikat
    Komunikat do naboru wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 1/GRANT/2022 oraz 2/GRANT/2022 – dokumenty rozliczeniowe do umowy o powierzenie grantu.Czytaj dalej
  • Informacja o projekcie
    Wszelkie informacje dotyczące projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoCzytaj dalej

Aktualne informacje o nowych projektach i szkoleniach


PODMIOTY ZLOKALIZOWANE W INKUBATORZE

AGENCJA REKLAMOWA TOP

Strona www

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA BHP I PPOŻ
Strona www

APETITO

Facebook

Buisness&Work Consulting
Strona www

AUTO CERAMIKA
Facebook

CIBERO – MAG
Strona www


CRYPTO MINE
Strona www

CUBATEX
Strona www

David Duszczak
Facebook

ECO ZERO
Strona www

EPROSUMENT
Strona www

EROVAS SPÓŁKA Z O.O

EURO JOB SERVICE Sp. z o.

Grand Vida Fundacja dla Godnego Życia

JK INVESTMENT

Facebook

KALITEHNIS Dawid Dzięciołowski

KILINOWSKA – KŁOS

KOBO DEKOR
Facebook

KOŁODZIEJ MAGDALENA

Strona www

MDM HYDRO

MEDICAL SLEEP CENTER
Strona www

OLMAK

OZE JAKUB PILEWSKI

Paweł Brykner

Petr Poż Sieradzki

PHARMA TRADE ILONA KRUPA
Strona www

PRACUJ POLSKA
Strona www

SERVICE BUD CONSULTING TETIANA HUSIEVA

SMART ECO

STANCHEM

STOLMIK KATARZYNA MIKULEWICZ
Facebook

SZLIFIERNIA

USŁUGI KSIĘGOWE KOPROWSKA KAROLINA
Facebook

VAITECH KANTKOWSKI
Facebook

VIKTORIA FIT

WEBHR

ZBUNTOWANY ANIOŁ
Facebook