O nas

Włocławskie Centrum Biznesu powstało po opracowaniu wytycznych przez ekspertów z Banku Światowego w ramach projektu Poland Caching-UP. WBC działające przy spółce Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe łączy dotychczasowe funkcje Inkubatora Przedsiębiorczości oraz wzbogaca je o szereg dodatkowych działań, dzięki którym tworzy efektywną instytucję Otoczenia Biznesu.

WBC Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oferuje szereg profesjonalnych usług doradczych, szkoleniowych oraz konsultacji, z których mogą korzystać przedsiębiorcy inkubowani i komercyjni. Usługi Włocławskiego Centrum Biznesu obejmują szkolenia i doradztwo biznesowe, pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego na utworzenie działalności gospodarczej, a także na rozwój już istniejących przedsiębiorstw o innowacyjne rozwiązania.