Aktualności

Dzień Informacyjny Programu LIFE 2018

Szanowni Państwo,
w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Organizatora wydarzenia) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (Partnera merytorycznego wydarzenia) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w „Dniu Informacyjnym Programu LIFE 2018”, który jest jedynym programem unijnym w całości poświęconym finansowaniu projektów dot. ochrony środowiska i przyrody. W ramach tego programu można otrzymać środki finansowe z KE na blisko 100 tematów projektów.
Wydarzenie odbędzie się dn. 25 kwietnia 2018 r. w centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie.

Partnerami wydarzenia są: KPK Programów Badawczych Unii Europejskiej, KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Centrum Projektów Europejskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Enterprise Europe Network oraz Bank Ochrony Środowiska.

Informacje o wydarzeniu: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,298,dzien-informacyjny-life-2018.html

Formularz rejestracyjny: http://nfosigw.gov.pl/formularze/dzien-informacyjny-life-2018-/

Informacje o Programie LIFE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-life/

W trakcie konferencji będzie także możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK udzielających kompleksowej informacji o instrumentach finansowych programów UE w Polsce.
W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Pan Ireneusz Mirowski  z NFOŚiGW – tel. 22 45 90 167, e-mail: Ireneusz.Mirowski@nfosigw.gov.pl ,

Z poważaniem,

Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej