Aktualności

Fundusze Europejskie na wsparcie firm, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z epidemią Covid

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku Informuje.

Od 29 kwietnia 2020 r. uruchomione są nowe pożyczki w ramach Programu Inteligentny Rozwój, w  celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pożyczka jest nieoprocentowana, udzielana na maksymalny okres 6 lat.

Przeznaczona może być na wydatki związane z prowadzoną działalnością np. opłacenie ZUS czy podatku, pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania  infrastruktury, zatowarowanie,  zakup półproduktów czy też na wynagrodzenia.

Kwota pożyczki nie przekracza 25% łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub  dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę. Może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników.

Pożyczkę mogą uzyskać mikro małe i średnie firmy, które znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożone, również firmy jednoosobowe.

Pożyczek udziela Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”. https://www.screp.pl/pozyczka-plynnosciowa-poir/

Jakie są zapowiedzi wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla firm?

Już są dostępne pożyczki obrotowe, które pozwolą na zachowanie płynności finansowej firm. Pożyczki udziela Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z epidemią Covid wydłużono okresy spłaty pożyczki oraz umożliwiono odroczenie spłaty rat kapitałowych i odsetkowych.

Poza pożyczkami planowane jest udzielanie mikrograntów na przystosowanie firm do pracy w warunkach epidemii albo ich przebranżowienie. O granty inwestycyjne będą się mogły ubiegać firmy mikro, małe i średnie. O grant o wysokości 30 000zł, będą się ubiegać firmy borykające się z trudnościami finansowymi zaistniałymi wskutek epidemii COVID-19, które zadeklarują utrzymanie miejsc pracy. Również firmy które zadeklarują utworzenie nowego miejsca pracy będą mogły otrzymać  30 000 zł. Wsparcie będzie też dla małych osiedlowych punktów handlowych na zakup urządzeń do filtrowania powietrza. Wsparcie to ma się pojawić jeszcze w tym półroczu.

W drugim półroczu firmy będą mogły skorzystać E-bonów, które pozwolą im zorganizować pracę zdalną i obsługę klientów w sieci. W zależności od wielkości firmy ich wartość wyniesie od 25 000zł do nawet 250 000zł. Opłaceni przez samorząd województwa fachowcy zrobią diagnozę technologiczną, zarekomendują możliwe rozwiązania, skroją na miarę i wdrożą narzędzia z wykorzystaniem usług w chmurze obliczeniowej. E-bon to także zakup licencji na usługi w chmurze – dostęp do infrastruktury i oprogramowania, administrowanie stronami www, wirtualne środowiska pracy.

W tym miejscu nie można nie wspomnieć o tarczy finansowej przygotowywanej przez Polski Fundusz Rozwoju dla firm zatrudniających co najmniej jednego pracownika.  Środki co prawda nie pochodzą z Funduszy Europejskich,  jednak firmy podejmując decyzje finansowe powinny zapoznać się i z tą ofertą.

Wsparcie ma charakter subwencji. Wysokość wsparcia uzależniona jest o wielkości firmy, liczby pracowników, spadku obrotów gospodarczych. O wsparcie mogą się ubiegać firmy, które skorzystały z innych form pomocy,  zakładając przeznaczenie subwencji na inny cel. Firmy mikro, które utrzymają działalność i zatrudnienie, zwracać będą zaledwie 25% środków. Co ważne wnioski przedsiębiorcy będą składać w swoich bankach! Po informacje w tej sprawie proszę się zgłaszać właśnie tam.

Zainteresowanych wsparciem zapraszamy do kontaktu. Informacji udzielamy telefonicznie 797 304 126, a od 4 maja również pod numerami   54 235 67 21,  54 235 67 12 lub mailowo  ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl.