Aktualności

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Włocławski inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości realizuje zadania wpisane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 w ramach przedsięwzięcia 2.1.6.1. Projekt poprzez pakiet działań skierowanych do przedsiębiorców prowadzących działalność ma na celu wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze rewitalizacji w latach 2018-2028.

Organizowane zostaną:

-cykliczne spotkania ze specjalistami w zakresie rynku pracy i aktywizacji zawodowej (porady dot. pożyczek i dotacji, tworzenia biznesplanów i marketingu firmy)

-szkolenia i kursy związane z umiejętnościami przydatnymi na rynku pracy i w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa oraz doradztwo i coaching w prowadzeniu biznesu.

-wsparcie procesu sieciowania przedsiębiorców, zawiązywania współpracy poprzez udostępnienie infrastruktury do spotkań roboczych oraz wsparcie organizacyjne w nawiązaniu pierwszych kontaktów.

Oczekiwanym efektem przedmiotowego projektu jest:

-liczba przedsiębiorców wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego – 10 osób rocznie

-liczba wspartych przedsiębiorców- 50 osób rocznie