Aktualności

„Instrument MŚP nowe możliwości finansowania”.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE ma przyjemność zaprosić  przedsiębiorców, w szczególności sektora MŚP, do udziału w bezpłatnym Seminarium: „Instrument MŚP nowe możliwości finansowania”.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń

Termin: 27.06.2019 r.

Tematyka

Seminarium jest skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani aplikowaniem w konkursach premiujących działalność innowacyjną, prace badawczo-rozwojowe, w tym rozwój prototypu innowacji do poziomu wdrożenia na rynek.

Podczas spotkania zostaną przedstawione rozwiązania dostępne w programie Horyzont 2020 oraz zmiany, które zostaną wprowadzone w drugie połowie 2019 r.

Uwaga: na spotkaniu będzie możliwość konsultacji własnych pomysłów i wątpliwości związanych z aplikowaniem do programów komisyjnych!

Prelegenci

Szkolenie przeprowadzą: Pani Aneta Maszewska oraz Marta Krutel – ekspertki Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem spotkania.

Więcej informacji na stronie: EEN.