Aktualności

Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zaprasza na bezpłatne Seminarium informacyjne

Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zaprasza na bezpłatne Seminarium informacyjne nt. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI–wprowadzenie.
Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność serdeczne zaprosić na bezpłatne jednodniowe seminaria organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. Program seminariów został ułożony przez naszych najlepszych trenerów, tak aby przedsiębiorcy, pracodawcy i właściciele firm oraz doradcy zawodowi mogli zapoznać się z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, który już niedługo wejdzie w życie w całej Unii Europejskiej dlatego bardzo zachęcamy do uczestnictwa.

Wszystkich przedsiębiorców, przedstawicieli firm, pracowników, organizacji branżowych i pozarządowych oraz wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć dlaczego warto uczyć się przez całe życie, w jaki sposób Zintegrowany System Kwalifikacji pomoże im zdobyć kolejne kwalifikacje i zmienić wykonywany zawód, zapraszamy na seminaria informacyjne organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Podczas seminariów uczestnicy dowiedzą się m.in.:

– Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i dlaczego pracujemy nad jego wdrażaniem?
– Po co mamy numery na świadectwach?
– Wymierne korzyści jakie niesie za sobą idea „uczenia się przez całe życie”.
– Jak właściwie opisywać kwalifikacje, by bez trudu włączyć je do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji?
– W jaki sposób projektować proces walidacji efektów uczenia się dla kwalifikacji rynkowych?
– Jaki zostać instytucją certyfikującą i/lub podmiotem zewnętrznego zapewniania jakości?

Na seminaria zapraszamy przede wszystkim:

– doradców edukacyjno-zawodowych,
– dyrektorów i nauczycieli,
– trenerów, asesorów i egzaminatorów,
– przedstawicieli firm doradczych/konsultingowych działających w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi,
– przedstawicieli izb rzemieślniczych i cechów rzemiosł,
– przedstawicieli centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego,
– przedstawicieli ZDZ i instytucji rynku pracy (powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, biur karier itd.).

Kwestie organizacyjne:

– udział w seminariach jest bezpłatny,
– osoby zarejestrowane otrzymają maila z potwierdzenie rejestracji i miejscem szkolenia,
– zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu”.

Kto prowadzi seminaria?
Seminaria prowadzą trenerzy Instytutu Badań Edukacyjnych zaangażowani w projektowanie i wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych ZSK. Seminaria będą zawierały elementy: wykładów, warsztatów, ćwiczeń indywidualnych i pracy w grupach.

Z jakimi materiałami warto zapoznać się przed seminarium?

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, uchwalona przez Sejm RP 22 grudnia 2015 r. i przyjęta przez Senat 24 grudnia 2015 r. Weszła w życie 15 stycznia 2016 r.

Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zawierający terminy, które – w toku prac nad ramami kwalifikacji w Polsce – wypracowano wspólnie z partnerami społecznymi. To wspólne, jednolite słownictwo umożliwia porozumiewanie się przedstawicieli różnych środowisk w sprawach dotyczących systemu kwalifikacji.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Ewelina Milewska
emilewska@instytutsiag.pl, (22) 460 18 89

Monika Nawrocka
m.nawrocka@ibe.edu.pl, (22) 241 71 27