Aktualności

„Kwalifikacje pracowników – siłą firmy” Przyjdź i dowiedz się jak zdobyć fundusze!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza przedstawicieli mikro, małych i średnich firm oraz ich pracowników na spotkanie informacyjne pt. „Kwalifikacje pracowników – siłą firmy”.

Spotkanie odbędzie się 25 października 2019 r. we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości, ul Toruńska 148, w godzinach od 9:45 do 12:45.

Jest dla tych, którzy przyszłościowo myślą o swojej firmie i chcą się dowiedzieć jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia czy studia podyplomowe Dofinansowanie może stanowić nawet 80% kosztów. Szkolenia współfinansowane z funduszy europejskich przeszły swoistą metamorfozę. Teraz to przedsiębiorca decyduje o tym w jakich szkoleniach weźmie udział albo na jakie szkolenia wyśle swoich pracowników.

Zdobycie umiejętności zarządzania firmą, planowania finansów, budowanie strategii firmy, marketingowej, zarządzanie zespołem to umiejętności niezbędne w prowadzenia każdej firmy dla właścicieli oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze. Fundusze Europejskie współfinansują również szkolenia zawodowe dla innych pracowników. Na przykład w branży budowlanej mogą to być szkolenia dla dekarzy, zbrojarzy, ale również technologii IBM. W turystyce z zakresu obsługi klienta czy ochrony danych. W branży finansowej i ubezpieczeń mogą dotyczyć np. ryzyka kredytowego, zakresu działalności banków spółdzielczych, dystrybucji ubezpieczeń.

Zainwestowanie w ludzi może być początkiem nowej jakości w zarządzaniu firmą, zyskania wykwalifikowanych pracowników, które przełoży się na rzeczywiste efekty. Wsparcie może również obejmować opracowanie planów rozwojowych, strategii eksportowych albo doradztwo biznesowe wyspecjalizowanych firm, niezbędne w realizacji projektów inwestycyjnych.

Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na  stronie internetowej albo telefonicznie pod numerem 54 235 67 21.