Aktualności

Nowe, atrakcyjne pożyczki dla firm

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, spółka samorządu województwa, uruchamia właśnie kwotę 160 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego, która za pośrednictwem instytucji finansowych, zostanie przeznaczona na nowe, bardzo atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorców. Dziś (24 września) podpisanie umowy w tej sprawie z pośrednikami pożyczek.

Instytucje finansowe, z którymi zostały podpisane umowy to:

  • Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o. – dwie umowy o całkowitej wartości ponad 145 mln zł z udziałem środków RPO w wysokości ponad 120 mln zł;
  • Konsorcjum Banków Spółdzielczych tj. lider: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku, partnerzy: Bank Spółdzielczy w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Koronowie – umowa o wartości 26 mln zł z udziałem środków z RPO w wysokości ponad 22 mln zł;
  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości ze Szczecina – umowa o wartości 24 mln zł z udziałem środków z RPO w wysokości ponad 20 mln zł.
  • Pożyczki będą oferowane na nowych, bardzo atrakcyjnych warunkach. Na cele inwestycyjne będzie można otrzymać do 5 mln złotych, oprocentowanie wyniesie nawet 0,5%, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z premii w postaci obniżonego oprocentowania za terminową spłatę pożyczki.

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju

Celem działania Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju jest wspieranie i promowanie rozwoju województwa poprzez wprowadzanie na regionalny rynek zwrotnych instrumentów finansowych. KPFR dysponuje kapitałem w wysokości ponad 620 mln zł przeznaczonym na pożyczki i poręczenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał ten pochodzi w znaczącej części ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Fundusz wybiera instytucje finansowe, które bezpośrednio oferują pożyczki i poręczenia przedsiębiorcom działającym w naszym regionie. W ramach dotychczasowej działalności KPFR udostępnił w ten sposób prawie 300 mln zł.

Obecnie w ofercie Funduszu znajdują się pożyczki na inwestycje, pożyczki obrotowe oraz pożyczki na zakup nieruchomości. Do końca sierpnia br. z pożyczek unijnych skorzystało ponad 680 przedsiębiorców, którym na realizację swoich przedsięwzięć wypłacono łącznie kwotę ponad 130 mln zł. Na stronie internetowej www.kpfr.pl, w zakładce Pożyczki dla MŚP, znajduje się lista kilkudziesięciu adresów do biur Instytucji Finansowych, z którymi można kontaktować się w sprawie pożyczek. Aby pozyskać kapitał, należy wybrać Instytucję Finansową, skontaktować się z pracującym tam doradcą, a następnie złożyć odpowiedni wniosek w wybranym przez siebie biurze. Wnioski analizowane są bardzo sprawnie,  a w przypadku pozytywnej decyzji i podpisania umowy pieniądze wypłacane są jednorazowo bądź w transzach.