Aktualności

Spotkanie informacyjne Empinno w Inowrocławiu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach cyklu spotkań w regionie: „INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 20 października 2017r. (piątek) w godzinach 9:00 – 14:00 w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17, sala konferencyjno-szkoleniowa nr 237 Powiatowego Urzędu Pracy.

Celem spotkań jest rozpowrzechnianie i propagowanie wśród przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych wiedzy o inteligentnych specjalizacjach regionu.
Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości finansowania projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje, w tym w zakresie Funduszu Badań i Wdrożeń.
Mamy nadzieję, że spotkanie przybliży Państwu tematykę inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego i będzie okazją do wymiany poglądów.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres email: empinno@kpai.pl

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM KONFERENCJI

9:00-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-9:45 Przywitanie uczestników
9:45-11:15 Część poświęcona specyfice inteligentnych specjalizacji
11:15-11:45 Przerwa kawowa
11:45-12:45 Część warsztatowa m.in. z zakresu sieciowania, przygotowania projektów w ramach inteligentnych spacjalizacji, a także przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia na działania w ramach projektów
12:45-13:00 Podsumowanie szkolenia
13:00-14:00 Konsultacje indywidualne