Aktualności

Spotkanie informacyjne nt. preferencyjnych kredytów dla przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury

W imieniu Organizatora wydarzenia – Creative Europe Desk Polska we współpracy z Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Partnera merytorycznego wydarzenia – Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. preferencyjnych kredytów dla przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury pt. „Bądź kreatywny – zadzwoń do banku!”, które odbędzie się dn. 10.04.2019 r. w w Centrum Konferencyjno-Biznesowym Concept 13 Domu Handlowego Vitkac w Warszawie.

Wielkimi krokami zbliża się uruchomienie w Polsce oferty preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych. We wrześniu 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, dotyczącą instrumentu gwarancyjnego dla sektorów kultury i kreatywnych w ramach unijnego programu Kreatywna Europa. Na podstawie umowy, BGK przygotował ofertę gwarancji portfelowych dla banków finansujących przedsiębiorców. Aktualnie podpisywane są umowy BGK z bankami finansującymi, które będą oferować przedsiębiorcom preferencyjne kredyty zabezpieczone gwarancją.

Dzięki udziałowi w Programie Kreatywna Europa, Bank Gospodarstwa Krajowego przejmie 80% ryzyka z tytułu ew. niespłacenia przez przedsiębiorcę kredytu zaciągniętego w banku finansującym. Oznacza to, że bank finansujący będzie mógł udzielić kredytu na bardziej korzystnych warunkach. Efektem będzie większa dostępność kredytów dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych, którzy ze względu na specyfikę działalności (np. brak zabezpieczeń, wkładu własnego, nieregularność przychodów, nietypowy charakter realizowanych projektów) nie zawsze mogą skorzystać z finansowania dostępnego na zasadach czysto rynkowych.

Podczas spotkania 10 kwietnia 2019 r. przedstawione zostaną szczegóły oferty finansowania dla przedsiębiorców z sektorów kultury i kreatywnych, w ramach instrumentu gwarancyjnego programu Kreatywna Europa. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz banków finansujących, które przygotowują się do uruchomienia oferty preferencyjnych kredytów.

W szczególności zapraszamy na prezentację raportu KPK dot. „Bankowalności sektorów kultury i kreatywnych w Polsce”. Zapraszamy również do indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK IF.

W przypadku dodatkowych pytań dot. konferencji prosimy o kontakt z Creative Europe Desk Polska: tel. 22 44 76 180, e-mail: info@kreatywna-europa.eu .

Szczegółowe informacje o wydarzeniu na: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/spotkanie-informacyjne-nt-preferencyjnych-kredytow-dla-przedsiebiorcow-z-sektorow-kreatywnych-i-kultury/

Formularz rejestracyjny na: https://kreatywna-europa.eu/formularz-zapisow-badz-kreatywny-zadzwon-do-banku-10-kwietnia-2019-warszawa/

Więcej o Instrumentach Finansowych Programów Unii Europejskiej na: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl .W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,

Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej