Aktualności

Spotkanie informacyjne pt. „Mama może wszystko – BIS”

Spotkanie informacyjne pt. „Mama może wszystko – BIS”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne we Włocławku ul. Bechiego 2, sala 31.

Na spotkaniu przedstawione zostaną dostępne możliwości wsparcia osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej wyłączonym z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracającym na rynek pracy po: urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.

Wsparcie może przyjąć formę:

  • dopłaty do żłobka wysokości 800 zł na dziecko miesięcznie (koszt może obejmować wpisowe, koszt pobytu i koszt wyżywienia, przy czym wpisowe jest finansowane dla jednego uczestnika tylko raz);
  • dopłat do klubu dziecięcego wysokości 600 zł na dziecko miesięcznie (koszt może obejmować wpisowe, koszt pobytu i koszt wyżywienia, przy czym wpisowe jest finansowane dla jednego uczestnika tylko raz);
  • dopłat do wynagrodzenia dla niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie do 800 zł miesięcznie, przez okres 12 miesięcy.

Udzielaniem wsparcia będzie zajmował się wybrany podmioty który otrzymał dofinansowanie do swojego projektu – oferta podmiotu zostanie przedstawiona na spotkaniu.

Omówione zostaną również możliwości wsparcia w późniejszym okresie.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie mamy i ojców dzieci do lat 3, którzy obecnie nie pracują (są zarejestrowani lub nie w urzędzie pracy) bądź przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich bądź wychowawczych, a którzy w najbliższym czasie planują powrót do pracy.

Spotkanie odbędzie się 18 września 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku, ul. Bechiego 2, sala 31, w godzinach od 11.00 do 13.40.

Bardzo prosimy, aby osoby zainteresowane zgłosiły swój udział w szkoleniu za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego tutaj albo telefonicznie pod numerem 54 235 67 21 lub 797 304 126.

Rekrutacja trwa do 17 września 2018 r.

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona.

PROGRAM SPOTKANIA

Serdecznie zapraszamy!