Bez kategorii

1.4.2 PROFESJONALIZACJA USŁUG WŁOCŁAWSKIEGO INKUBATORA INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Plakat projektu 1.4.2 PROFESJONALIZACJA USŁUG WŁOCŁAWSKIEGO INKUBATORA INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Projekt „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości ” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu.

Beneficjentem projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe, którego realizatorem jest Włocławskie Centrum Biznesu.

Całkowita wartość projektu wynosi  2 358 407, 08 zł, które zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 865 938,76 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez instytucje otoczenia biznesu.

Grupą docelową projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę/oddział/filię na terenie miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie.

Działania projektu

W ramach działania nr 1 Włocławskie Centrum Biznesu zrealizuje komponent szkoleniowo- inwestycyjny, który wpłynie na:

  • działania związane z inkubacją przedsiębiorstw,
  • wdrożenie procesu związanego z opracowaniem nowych usług wraz z ich testowaniem,
  • zrealizowanie działań związanych z tworzeniem sieci współpracy IOB dotyczącej, innowacyjnej działalności,
  • zapewnienie sprzętu i wyposażenia, który usprawni proces opracowania nowych usług wraz z ich testowaniem.

Zrealizowane zostaną szkolenia pracowników spółki celem podniesienia ich kompetencji i przygotowania do świadczenia usług na najwyższym standardzie.

Działanie nr 2 to usługi doradczo- szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy przedsiębiorca, który weźmie udział w projekcie, będzie mógł, liczyć na wsparcie w zakresie prowadzenia działalności przez specjalistów z Włocławskiego Centrum Biznesu.  Założenia projektu określają, że z usługi skorzysta 80 przedsiębiorców.

30 firm otrzyma szkolenie:

  • w opracowywaniu i wdrożeniu nowych modeli biznesowych,
  • w opracowywaniu strategii marketingowych,
  • w pozyskaniu funduszu zewnętrznego na finansowanie działalności gospodarczej.

50 firm otrzyma pomoc w zakresie:

  • analizy potrzeb,
  • doradztwa,
  • pomiaru efektywności wdrożonych rozwiązań.

Działanie nr 3 jest związane z utworzeniem platformy współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami.

W ramach platformy powstanie dedykowany serwis, który stanowić będzie bazę wiedzy dla zainteresowanych podmiotów (przedsiębiorców, IOB). Serwis pomoże zaprojektować planowaną działalność dzięki wprowadzeniu narzędzi do modelowania biznesowego i tworzenia biznesplanów.

Zorganizowane zostaną również 2 konferencje oraz 6 spotkań networkingowych.

Działanie nr 4 pozwoli  małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) posiadającym siedzibę na terenie miasta Włocławek ubiegać się o granty na szkolenia.

Odbędzie się nabór wniosków, w których będzie do rozdania 40 grantów wysokości 17 tyś. zł.

Ocenie podlegać będzie: analiza marketingowa, potencjał, opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, operacyjność, kompletność.

Okres realizacji projektu 01-06-2021r. – 31-05-2023r.