Bez kategorii

Zmiana terminu składania wniosków o powierzenie grantu

Szanowni Państwo,

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. przedłuża nabór wniosków o powierzenie grantu do 30 września 2022 r. do godziny 15:00 w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.4. : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.4.2. : Wsparcie MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Nabór do projektu.