Pomieszczenia produkcyjne

Galeria

10 pomieszczeń produkcyjnych/usługowych o łącznej powierzchni 513,3 m2

Dostępne powierzchnie od 36,64m2 do 114,2m2

Galeria