Pomieszczenia biurowe

  • 27 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 576,11 m2
  • Dostępne powierzchnie od 14,21m2 do 36,32m2

Opłaty za korzystanie z powierzchni użytkowych we Włocławskim Centrum Biznesu

Koszt za miesiąc 25 zł/m²

Koszt za godzinę 20 zł/h