Pomieszczenia produkcyjne

  • 13 pomieszczeń produkcyjnych/usługowych o łącznej powierzchni 848,44 m2
  • Dostępne powierzchnie od 36,64m2 do 114,2m2

Opłaty za korzystanie z powierzchni użytkowych we Włocławskim Centrum Biznesu

Koszt za miesiąc 11 zł/m²