1.4.2. Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

logotypy EU, Urzędu Marszałkowskiego i Flaga Polski

Projekt „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości ” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu.

Logo Włocławskiego Centrum Biznesu
Logo Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego
AKTUALNOŚCI

17.02.2023

Komunikat do naboru wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 1/GRANT/2022 oraz 2/GRANT/2022 – dokumenty rozliczeniowe do umowy o powierzenie grantu.

Informujemy, że w zakładce DOKUMENTY ROZLICZENIOWE znajdują się dokumenty rozliczeniowe zadanie objęte grantem. Szczegółowe informacje zawarte są w procedurze wdrażania grantów oraz w zawartej umowie i pozostałej dokumentacji projektowej. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi.


06.02.2023

Włocławskie Centrum Biznesu ogłosiło nabór na szkolenia do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” – nabór nr 1/Szkol/2023

O udział w BEZPŁATNYCH szkoleniach mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa spełniające definicje mikro, małego albo średniego przedsiębiorstwa (MŚP),
 • posiadające oddział/siedzibę/ filię na terenie Miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie (1),
 • spełniające warunki uprawniające do uzyskania pomocy de minimis.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać w okresie od 06.02.2023 r. do 28.02.2023 r. do końca dnia. Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Szkolenia trwają od 22.02 – 10.03.2023r.

Miejsce realizacji szkoleń: Włocławskie Centrum Biznesu Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148 Włocławek.

Cykl szkoleń obejmuje tematy:

1) Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności gospodarczej
(6 godz.),
2) Opracowanie strategii marketingowej (6 godz.),
3) Budowanie zespołów sprzedażowych (6 godz.),
4) Pozyskiwanie i rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania (6 godz.),
5) Fotografia produktowa (6 godz.).

W szkoleniach mogą brać udział właściciele firm jak i pracownicy. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z ww. zakresów tematycznych.

Szczegółowy podział na grupy zostanie przekazany drogą mailową lub telefoniczną. Poniżej harmonogram szkoleń.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją usług szkoleniowo – doradczych, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA – SZKOLENIA

(1) Zgodny z uchwałą nr 17/537/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014. Obszar w skład, którego wchodzą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto I Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Miasto Kowal, Gmina Kowal.


13.01.2022r.

Komunikat do naboru wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 2/GRANT/2022– Lista Grantobiorców

Szanowni Państwo,
Lista Grantobiorców do naboru 2/GRANT/2022

Jednocześnie informujemy, iż Lista Grantobiorców zawiera jedynie listę wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną i zostały skierowane do przyznania grantu.

W ramach naboru wniosków o powierzenie grantu numer 2/GRANT/2022 wpłynęło 21 wniosków o powierzenie grantu. W związku z rezygnacją z przyznanego grantu jednego Grantobiorcy biorącego udział w naborze 1/GRANT/2022 do oceny formalnej i merytorycznej skierowano 21 wniosków o powierzenie grantu w naborze 2/GRANT/2022. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej 21 wniosków o powierzenie grantu zostało skierowanych do przyznania grantu.


08.12.2022

Komunikat do naboru wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 1/GRANT/2022– Lista Grantobiorców i Lista wniosków odrzuconych

Szanowni Państwo,

Lista Grantobiorców do naboru 1/GRANT/2022

Lista wniosków odrzuconych do naboru 1/GRANT/2022

Jednocześnie informujemy, iż Lista Grantobiorców zawiera jedynie listę wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną i zostały skierowane do przyznania grantu.

W ramach naboru wniosków o powierzenie grantu numer 1/GRANT/2022 wpłynęło 21 wniosków o powierzenie grantu. Do oceny formalnej i merytorycznej skierowano 21 wniosków o powierzenie grantu z czego 1 wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie wymogów kryteriów. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej 20 wniosków o powierzenie grantu zostało skierowanych do przyznania grantu.

Dokumenty znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO UMOWY


04.10.2022

UWAGA!!! Wnioski o powierzenie grantu do naboru numer: 2/Grant/2022 proszę drukować w kolorze czarno-białym.


04.10.2022

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 2/Grant/2022 w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.4. : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.4.2. : Wsparcie MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce NABÓR DO PROJEKTU


09.09.2022

UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 1/Grant/2022

Pragniemy poinformować, iż został zaktualizowany załącznik Tabele finansowe EFRR.

Aktualne dokumenty znajdują się w zakładce: NABÓR DO PROJEKTU


05.08.2022

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 1/Grant/2022 w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.


Oś 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.4. : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.4.2. : Wsparcie MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Nabór do projektu.


18.04.2022 r.

Włocławskie Centrum Biznesu ogłosiło II nabór na szkolenia do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” – nabór nr 2/Szkol/2022.

O udział w szkoleniach mogą ubiegać się:

przedsiębiorstwa spełniające definicje mikro, małego albo średniego przedsiębiorstwa (MŚP),

posiadające oddział/siedzibę/ filię na terenie Miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie 1*,

spełniające warunki uprawniające do uzyskania pomocy de minimis.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać w okresie od 18.04.2022 r. do 08.05.2022 r. do końca dnia.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją usług szkoleniowo – doradczych, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA DOKUMENTY PROJEKTOWE – SZKOLENIA

1* Zgodny z uchwałą nr 17/537/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014. Obszar w skład, którego wchodzą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto I Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Miasto Kowal, Gmina Kowal.


04.04.2022 r.

Włocławskie Centrum Biznesu ogłosiło I nabór na szkolenia do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” – nabór nr 1/Szkol/2022

O udział w szkoleniach mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa spełniające definicje mikro, małego albo średniego przedsiębiorstwa (MŚP),
 • posiadające oddział/siedzibę/ filię na terenie Miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie1,
 • spełniające warunki uprawniające do uzyskania pomocy de minimis.

Formularze zgłoszeniowe  wraz z załącznikami można składać w okresie od 04.04.2022 r. do 17.04.2022 r. do końca dnia.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją usług szkoleniowo – doradczych, która znajduje się w zakładce REKRUTACJA DOKUMENTY PROJEKTOWE – SZKOLENIA

1Zgodny z uchwałą nr 17/537/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014. Obszar w skład, którego wchodzą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto I Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Miasto Kowal, Gmina Kowal.


O PROJEKCIE

Beneficjentem projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe, którego realizatorem jest Włocławskie Centrum Biznesu.

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez instytucje otoczenia biznesu.

Grupa docelowa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę/oddział/filię na terenie miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie.

Działania projektu

W ramach działania nr 1 Włocławskie Centrum Biznesu zrealizuje komponent szkoleniowo- inwestycyjny, który wpłynie na:

 • działania związane z inkubacją przedsiębiorstw,
 • wdrożenie procesu związanego z opracowaniem nowych usług wraz z ich testowaniem,
 • zrealizowanie działań związanych z tworzeniem sieci współpracy IOB dotyczącej, innowacyjnej działalności,
 • zapewnienie sprzętu i wyposażenia, który usprawni proces opracowania nowych usług wraz z ich testowaniem.

Zrealizowane zostaną szkolenia pracowników spółki celem podniesienia ich kompetencji i przygotowania do świadczenia usług na najwyższym standardzie.


Działanie nr 2 to usługi doradczo- szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy przedsiębiorca, który weźmie udział w projekcie, będzie mógł, liczyć na wsparcie w zakresie prowadzenia działalności przez specjalistów z Włocławskiego Centrum Biznesu.  Założenia projektu określają, że z usługi skorzysta 80 przedsiębiorców.

30 firm otrzyma szkolenie:

 • w opracowywaniu i wdrożeniu nowych modeli biznesowych,
 • w opracowywaniu strategii marketingowych,
 • w pozyskiwaniu funduszu zewnętrznego na finansowanie działalności gospodarczej.

50 firm otrzyma pomoc w zakresie:

 • analizy potrzeb,
 • doradztwa,
 • pomiaru efektywności wdrożonych rozwiązań.

Działanie nr 3 jest związane z utworzeniem platformy współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami.

W ramach platformy powstanie dedykowany serwis, który stanowić będzie bazę wiedzy dla zainteresowanych podmiotów (przedsiębiorców, IOB). Serwis pomoże zaprojektować planowaną działalność dzięki wprowadzeniu narzędzi do modelowania biznesowego i tworzenia biznesplanów.

Zorganizowane zostaną również 2 konferencje oraz 6 spotkań networkingowych.


Działanie nr 4 pozwoli  małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) posiadającym siedzibę na terenie miasta Włocławek ubiegać się o granty na szkolenia.

Odbędzie się nabór wniosków, w których będzie do rozdania 40 grantów wysokości 17 tyś. zł.

Ocenie podlegać będzie: analiza marketingowa, potencjał, opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, operacyjność, kompletność.

Wartość projektu

2 358 407, 08 zł

Wkład Unii Euorpejskiej

1 865 938,76 zł

Okres realizacji projektu

01-06-2021r. – 31-05-2023r.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu:

BIURO PROJEKU

Włocławskie Centrum Biznesu
ul. Toruńska 148,
87-800 Włocławek
tel. 54 423 20 00

RODO

Oświadczenie uczestnika projektu

W związku z przystąpieniem do Projektu pn. Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości RPKP.01.04.02-04-0001/21 Oś Priorytetowej 1. Wzmocnienie Innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Województo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny).
 2. Przetwarzanie moich danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s.1) (dalej: RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s.320-469 z późn. zm.),
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486),
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.);
  2. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s.320-469 z późn. zm.),
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486),
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.),
   4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. U. UE L 286 z dnia 30 września2014 r., s.1).
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.
 4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania realizującemu projekt Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w: 87-800 Włocławek, ul. Ptasia 2a/15. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@mbm.wloclawek.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie pani Marleny Zasada, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@mbm.wloclawek.pl.
 5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzonespecjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub Instytucji Zarządzającej RPO WK-P kontrole i audyt w ramach RPO WK-P 2014-2020.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;
 10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji;
 11. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@kujawsko-pomorskie.pl – w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 12. Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 13. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich danych osobowych.
NABÓR DO PROJEKTU

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o   powierzenie grantu

Numer naboru: 2/Grant/2022

w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Regionalnego Programu OperacyjnegovWojewództwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.4. : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.4.2. : Wsparcie MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 18.10.2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.10.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru  – IV kwartał

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Grantodawcy, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek. w  godzinach pracy biura to jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Wniosek o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.inkubator.wloclawek.pl  i wypełnić w formie elektronicznej. 

Wersję kompletnie wypełnionego wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich dokumentów składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.  Zaleca się złożenie 1 egzemplarza w wersji papierowej. 

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego bądź stanu epidemii wniosek wraz z załącznikami składa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie zeskanowanych podpisanych dokumentów na adres granty@mbm.wloclawek.pl, informacja o takim zagrożeniu lub stanie epidemii będzie potwierdzona komunikatem zamieszczonym przez organizatora konkursu/naboru wniosków grantowych na stronie www pod ogłoszeniem o naborze wniosku.

Wnioskodawca  może otrzymać jednorazowe dofinasowanie grantu.

Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub przez osobę upoważnioną wyznaczoną przez Wnioskodawcę. 

Złożenie wniosku o powierzenie grantu jest potwierdzane przez pracownika biura Grantodawcy na pierwszej stronie wniosku poprzez postawienie pieczęci Grantodawcy i wpisaniu następujących danych: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze wniosków o powierzenie grantów Grantodawcy i podpis pracownika Grantodawcy. Złożenie wniosku o powierzenie grantu u Grantodawcy potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu Wnioskodawcy).

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej datą złożenia dokumentów jest data i godzina wpływu dokumentów na podany adres mailowy. Każdy po złożeniu dokumentów otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia oraz nadanym numerze wniosku.

Grantodawca nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na wskazany adres mailowy, bądź zatrzymania wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/Śmieci, a do ubiegającego się o grant należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu: granty@inkubator.wloclawek.pl. bądź kontaktu telefonicznego. 

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ  WNIOSEK O POWIERZENIE  GRANTU

Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez:

– mikro,  małe i średnie przedsiębiorstwa[1], które prowadzą działalność gospodarczą i mają zrejestrowaną siedzibę/oddział/filię na terenie Miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie przez minimum 3 m-ce przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu. Do obszaru funkcjonalnego należą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Miasto Kowal, Gmina Kowal.

[1] Zgodnie z przepisami załącznika I do rozporządzenia 651/2014 do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez instytucje otoczenia biznesu na wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:

a) Szkolenie/ doradztwo w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań produkcji/ nowego procesu produkcyjnego przyczyniających się do zwiększenia możliwości  produkcyjnych, a więc zwiększenie liczby produktów możliwych do wyprodukowania/usług. Zwiększenie możliwości  produkcyjnych  może się wiązać ze zwiększeniem  zasobów  materialnych i/lub ludzkich przedsiębiorstwa;

b) Szkolenia/doradztwo w zakresie rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa (zróżnicowanie/dywersyfikacja produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa będzie związane z wprowadzeniem nowego produktu / usługi, która może mieć inne, nowe przeznaczenie od dotychczasowych produktów / usług. Ten aspekt dotyczy wszelkiego rodzaju rozszerzania oferty przedsiębiorstwa. Przy dywersyfikacji produkcji/świadczenia usług dotychczasowa produkcja/świadczenie usług musi zostać utrzymane (tj. nie jest dywersyfikacją zmiana produkowanych produktów/świadczenia dotychczasowych usług). Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług dzięki której wytwarzane będą nowe lub zasadniczo zmienione produkty z punktu widzenia rynku docelowego, polegającej na:

 • rozszerzeniu produkcji o produkty nie wykraczające poza przemysł, 
  w którym firma obecnie działa, dzięki czemu wytwarzane będą nowe lub zasadniczo zmienione produkty z punktu widzenia rynku docelowego,
 • podejmowaniu działalności polegającej na wyjściu przedsiębiorstwa poza przemysł, w którym działało do tej pory, całkowicie odmiennej od dotychczasowej.

  c) Szkolenie/doradztwo w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań do firmy, nowego     sposobu świadczenia usługi, która oprócz dotychczasowej metody w danej branży wpłynie na jej rozwój i w znaczący sposób ulepszy, poprawi funkcjonalność danego przedsiębiorstwa. Nowy sposób świadczenia usług zwiększy wydajność przedsiębiorstwa wpłynie na jego rozwój. Działania szkoleniowo doradcze muszą znaleźć odzwierciedlenie w działalności danej firmy, muszą zmierzać do podjęcia konkretnych działań, które usprawnią jej działanie na lokalnym rynku, polepszą sprzedaż skoncentrują się na poprawie warunków pracy. Zmienią sposób zarządzania firmą, co wpłynie na jej rozwój i konkurencyjność.   

Przykłady:

Przedsiębiorstwo zajmujące się wywoływaniem zdjęć stacjonarnie, dzięki szkoleniu z reklamy, obsługi kompleksowej sklepów internetowych wprowadzi (nowy sposób świadczenia usługi) usługę przez internet. Po drugie, nowy produkt/usługa może mieć inne, nowe przeznaczenie od dotychczasowych produktów/usług. Ten aspekt dotyczy wszelkiego rodzaju rozszerzania oferty przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwo  zajmujące się fryzjerstwem lub usługami kosmetycznymi przeszkoli się z zakresu np. nowej metody stylizacji włosów, lub nowej metody związanej z pielęgnacją twarzy oraz skorzysta ze szkolenia/doradztwa z nowej metody marketingowej co wpłynie na wizerunek firmy na lokalnym rynku oraz wzrost przychodu ze sprzedaży. 

Przedsiębiorstwo musi zatem być w stanie wprowadzić nowy produkt/ usługę lub nowy sposób  świadczenia usługi w roku zakończenia rzeczowej realizacji projektu (zgodnie z terminami określonymi w umowie o powierzenie grantu). Kwestia ta będzie weryfikowana podczas kontroli realizacji projektu przez Grantodawcę/inne podmioty.

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM  DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: refundacja:

Wysokość maksymalna grantu wynosi 17.000,00 zł. 

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowalnych Zadania objętego grantem.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie Zadania 85%
Minimalny poziom wymaganego wkładu własnego 15%
Poziom dofinansowania – ze środków UE  Poziom wkładu własnego 85% 15%
Maksymalna wartość dofinansowania  grantu  17 000,00 zł

Grant przedsiębiorcy udzielany jest  zgodnie z zasadami pomocy de minimis  opisanymi w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (zał. do ogłoszenia). 

Kurs EURO właściwy do  wyliczenia limitu pomocy de minimis określany jest na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

VII.  ALOKACJA  ŚRODKÓW  W NABORZE  

Całkowita      kwota    środków    przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 680.000,00 zł.  

VIII. WERYFIKACJA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU  

Wnioski o powierzenie grantu, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione
w następujących etapach:

 1. WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH
 2. WERYFIKACJA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PUNKTOWANYCH

Na etapie weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu, Grantodawca ma możliwość jednorazowego wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia uchybień formalnych części „B” niezbędnych do oceny wniosku. Wnioskodawca ma możliwość jednorazowego uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia pisma pocztą tradycyjną. Grantodawca dokonuje wysyłki informacji za pośrednictwem e-maila (na wskazany we wniosku adresu poczty elektronicznej) oraz pocztą tradycyjną.

Uzupełnienie uchybień możliwe jest w przypadku: 

 1. brak podpisu, parafek, poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem;
  • niewypełnione pola we wniosku;
  • brak co najmniej jednej strony wniosku;
  • brak któregoś z załączników;

Niespełnienie kryteriów formalnych wymienionych poniżej, skutkuje odrzuceniem wniosku i pozostawieniem go bez oceny:

nieuzupełnienie danych pozwalających na ocenę przynależności Wnioskodawcy do grupy docelowej;

wykluczenie Wnioskodawcy z możliwości ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. 

Proces decyzyjny – proces oceny i wyboru wniosku o powierzenie grantu (weryfikacja warunków formalnych, weryfikacja  merytoryczna zgodności projektu w tym z RPO WK-P 2014-2020 – warunki merytoryczne, weryfikacja spełnienia kryteriów wyboru Grantobiorców, określenie wartości grantu).

W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków  o powierzenie grantu, Grantodawca/Komisja Oceny Grantów dokonuje oceny wniosków oraz wybiera projekty do dofinansowania.

IX. OCENA WNIOSKU

Grantodawca, Komisja Oceny Grantów powołana przez Zarząd Grantodawcy dokonują oceny wniosków w oparciu o Kryteria oceny Grantobiorców. Dokument ten określa szczegółowe nazwy kryteriów oraz warunki ich spełnienia stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze.

Warunkiem pozyskania grantu wg oceny ww. kryteriów jest:

 1. Uznanie projektu za zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Kujawsko- Pomorskiego  na lata 2014-2020;

 • Uzyskanie, co najmniej 60% punktów w ramach kryteriów. (Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru: 30 pkt).

X. ŚRODEK ODWOŁAWCZYE PRZYSŁUGUJĄC SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK

Podmiotowi składającemu wniosek o powierzenie grantu przysługuje prawo wniesienia odwołania – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od Grantodawcy w sprawie wyników oceny i wyboru projektu.  O dotrzymaniu powyższego terminu będzie decydowała data wpływu odwołania do Grantodawcy.

Prawo wniesienia odwołania przysługuje od: 

 1. nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg kryteriów wyboru, albo
 2. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), 
 3. ustalonej przez Grantodawcę wysokości kwoty wsparcia – innej niż wnioskowana.

Odwołanie należy składać przy wykorzystaniu wzoru udostępnionego na stronie Grantodawcy pod tym adresem: www.inkubator.wloclawek.pl

Odwołanie można złożyć bądź w formie pisemnej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym ostatnim wypadku należy przesłać odwołanie w formie podpisanego i zeskanowanego dokumentu na adres granty@mbm.wloclawek.pl.

Złożenie odwołania w biurze Grantodawcy powinno nastąpić zgodnie z zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania.

Wnioskodawca może wycofać odwołanie. Wycofanie odwołania następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu odwołania.

Oświadczenie dla swej skuteczności powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać jednoznaczne stwierdzenie o cofnięciu odwołania.

XI. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania grantów, stanowiących załącznik do Ogłoszenia o naborze oraz dostępnych na stronie internetowej http://www.inkubator.wloclawek.pl oraz w biurze Grantodawcy.  

XII.  TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

 1. Termin rozpoczęcia realizacji Zadania objętego grantem: 
  • nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu
  • nie później niż  3 miesiące od podpisania umowy o powierzenie grantu
 2. Termin zakończenia realizacji Zadania objętego grantem 30 kwietnia 2023 r.

XIII. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Grantodawcy czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00. 

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze Grantodawcy lub telefonicznie pod  nr. 54 423-20-00,  w godzinach pracy biura.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe: 

 1. Kryteria wyboru Grantobiorców
 2. Wniosek o powierzenie grantu
 3. Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu 
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
 5. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP 
 6. Oświadczenie  dotyczące pomocy de minimis
 7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 8. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 9. Zasady udzielenia grantów
 10. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców
 11. Oświadczenie Wnioskodawcy o nie rozpoczęciu realizacji Zadania objętego grantem przed dniem podpisania umowy o powierzenie grantu
 12. Tabele finansowe EFRR (aktualizacja z dnia 09.09.2022r)

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu

Numer naboru: 1/Grant/2022

w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.4. : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.4.2. : Wsparcie MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans  i niedyskryminacji, w tym dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 22.08.2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru  – IV kwartał

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Grantodawcy, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek. w  godzinach pracy biura to jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Wniosek o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.inkubator.wloclawek.pl  i wypełnić w formie elektronicznej. 

Wersję kompletnie wypełnionego wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich dokumentów składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.  Zaleca się złożenie 1 egzemplarza w wersji papierowej. 

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego bądź stanu epidemii wniosek wraz z załącznikami składa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie zeskanowanych podpisanych dokumentów na adres granty@mbm.wloclawek.pl, informacja o takim zagrożeniu lub stanie epidemii będzie potwierdzona komunikatem zamieszczonym przez organizatora konkursu/naboru wniosków grantowych na stronie www pod ogłoszeniem o naborze wniosku.

Wnioskodawca  może otrzymać jednorazowe dofinasowanie grantu.

Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub przez osobę upoważnioną wyznaczoną przez Wnioskodawcę. 

Złożenie wniosku o powierzenie grantu jest potwierdzane przez pracownika biura Grantodawcy na pierwszej stronie wniosku poprzez postawienie pieczęci Grantodawcy i wpisaniu następujących danych: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany
w rejestrze wniosków o powierzenie grantów Grantodawcy i podpis pracownika Grantodawcy. Złożenie wniosku o powierzenie grantu u Grantodawcy potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu Wnioskodawcy).

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej datą złożenia dokumentów jest data i godzina wpływu dokumentów na podany adres mailowy. Każdy po złożeniu dokumentów otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty i godziny ich przyjęcia oraz nadanym numerze wniosku.

Grantodawca nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na wskazany adres mailowy, bądź zatrzymania wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/Śmieci, a do ubiegającego się o grant należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu: granty@inkubator.wloclawek.pl. bądź kontaktu telefonicznego. 

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ  WNIOSEK O POWIERZENIE  GRANTU

Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez:

– mikro,  małe i średnie przedsiębiorstwa[1], które prowadzą działalność gospodarczą i mają zrejestrowaną siedzibę/oddział/filię na terenie Miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie przez minimum 3 m-ce przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu. Do obszaru funkcjonalnego należą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Miasto Kowal, Gmina Kowal.

[1] Zgodnie z przepisami załącznika I do rozporządzenia 651/2014 do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (“MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe świadczone przez instytucje otoczenia biznesu na wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, związane
z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:

 1. Szkolenie/ doradztwo w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań produkcji/ nowego procesu produkcyjnego przyczyniających się do zwiększenia możliwości  produkcyjnych, a więc zwiększenie liczby produktów możliwych do wyprodukowania/usług. Zwiększenie możliwości  produkcyjnych  może się wiązać ze zwiększeniem  zasobów  materialnych i/lub ludzkich przedsiębiorstwa;
 2. Szkolenia/doradztwo w zakresie rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa (zróżnicowanie/dywersyfikacja produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa będzie związane z wprowadzeniem nowego produktu / usługi, która może mieć inne, nowe przeznaczenie od dotychczasowych produktów / usług. Ten aspekt dotyczy wszelkiego rodzaju rozszerzania oferty przedsiębiorstwa. Przy dywersyfikacji produkcji/świadczenia usług dotychczasowa produkcja/świadczenie usług musi zostać utrzymane (tj. nie jest dywersyfikacją zmiana produkowanych produktów/świadczenia dotychczasowych usług). Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług dzięki której wytwarzane będą nowe lub zasadniczo zmienione produkty z punktu widzenia rynku docelowego, polegającej na:
  – rozszerzeniu produkcji o produkty nie wykraczające poza przemysł, 
  w którym firma obecnie działa, dzięki czemu wytwarzane będą nowe lub zasadniczo zmienione produkty z punktu widzenia rynku docelowego,
  – podejmowaniu działalności polegającej na wyjściu przedsiębiorstwa poza przemysł, w którym działało do tej pory, całkowicie odmiennej od dotychczasowej.
 3. Szkolenie/doradztwo w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań do firmy, nowego     sposobu świadczenia usługi, która oprócz dotychczasowej metody w danej branży wpłynie na jej rozwój i w znaczący sposób ulepszy, poprawi funkcjonalność danego przedsiębiorstwa. Nowy sposób świadczenia usług zwiększy wydajność przedsiębiorstwa wpłynie na jego rozwój. Działania szkoleniowo doradcze muszą znaleźć odzwierciedlenie w działalności danej firmy, muszą zmierzać do podjęcia konkretnych działań, które usprawnią jej działanie na lokalnym rynku, polepszą sprzedaż skoncentrują się na poprawie warunków pracy. Zmienią sposób zarządzania firmą, co wpłynie na jej rozwój i konkurencyjność.   

Przykłady:

Przedsiębiorstwo zajmujące się wywoływaniem zdjęć stacjonarnie, dzięki szkoleniu z reklamy, obsługi kompleksowej sklepów internetowych wprowadzi (nowy sposób świadczenia usługi) usługę przez internet. Po drugie, nowy produkt/usługa może mieć inne, nowe przeznaczenie od dotychczasowych produktów/usług. Ten aspekt dotyczy wszelkiego rodzaju rozszerzania oferty przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwo  zajmujące się fryzjerstwem lub usługami kosmetycznymi przeszkoli się z zakresu np. nowej metody stylizacji włosów, lub nowej metody związanej z pielęgnacją twarzy oraz skorzysta ze szkolenia/doradztwa z nowej metody marketingowej co wpłynie na wizerunek firmy na lokalnym rynku oraz wzrost przychodu ze sprzedaży. 

Przedsiębiorstwo musi zatem być w stanie wprowadzić nowy produkt/ usługę lub nowy sposób  świadczenia usługi w roku zakończenia rzeczowej realizacji projektu (zgodnie z terminami określonymi w umowie o powierzenie grantu). Kwestia ta będzie weryfikowana podczas kontroli realizacji projektu przez Grantodawcę/inne podmioty.

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM  DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: refundacja.

Wysokość maksymalna grantu wynosi 17.000,00 zł. 

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowalnych Zadania objętego grantem.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie Zadania85%
Minimalny poziom wymaganego wkładu własnego15%
Poziom dofinansowania – ze środków UE  Poziom wkładu własnego85% 15%
Maksymalna wartość dofinansowania  grantu 17 000,00 zł

Grant przedsiębiorcy udzielany jest  zgodnie z zasadami pomocy de minimis  opisanymi w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (zał. do ogłoszenia). 

Kurs EURO właściwy do  wyliczenia limitu pomocy de minimis określany jest na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

VII.  ALOKACJA  ŚRODKÓW  W NABORZE

Całkowita      kwota    środków    przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 680.000,00 zł.  

VIII. WERYFIKACJA WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

Wnioski o powierzenie grantu, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione w następujących etapach:

 1. WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH
 2. WERYFIKACJA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PUNKTOWANYCH

Na etapie weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu, Grantodawca ma możliwość jednorazowego wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia uchybień formalnych części „B” niezbędnych do oceny wniosku. Wnioskodawca ma możliwość jednorazowego uzupełnienia uchybień formalnych w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia pisma pocztą tradycyjną. Grantodawca dokonuje wysyłki informacji za pośrednictwem e-maila (na wskazany we wniosku adresu poczty elektronicznej) oraz pocztą tradycyjną.

Uzupełnienie uchybień możliwe jest w przypadku: 

 1. Brak podpisu, parafek, poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem;
  • niewypełnione pola we wniosku;
  • brak co najmniej jednej strony wniosku;
  • brak któregoś z załączników;
 2. Niespełnienie kryteriów formalnych wymienionych poniżej, skutkuje odrzuceniem wniosku i pozostawieniem go bez oceny:
 3. Nieuzupełnienie danych pozwalających na ocenę przynależności Wnioskodawcy do grupy docelowej;
  • złożenie wniosku do niewłaściwej instytucji;
  • złożenie wniosku po terminie naboru,
  • złożenie wniosku na formularzu innym niż obowiązujący;
  • wykluczenie Wnioskodawcy z możliwości ubiegania się o środki z Unii Europejskiej. 

Proces decyzyjny – proces oceny i wyboru wniosku o powierzenie grantu (weryfikacja warunków formalnych, weryfikacja  merytoryczna zgodności projektu w tym z RPO WK-P 2014-2020 – warunki merytoryczne, weryfikacja spełnienia kryteriów wyboru Grantobiorców, określenie wartości grantu).

W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o powierzenie grantu, Grantodawca/Komisja Oceny Grantów dokonuje oceny wniosków oraz wybiera projekty do dofinansowania.

IX. OCENA WNIOSKU

Grantodawca, Komisja Oceny Grantów powołana przez Zarząd Grantodawcy dokonują oceny wniosków w oparciu o Kryteria oceny Grantobiorców. Dokument ten określa szczegółowe nazwy kryteriów oraz warunki ich spełnienia stanowiący załącznik do ogłoszenia o naborze.

Warunkiem pozyskania grantu wg oceny ww. kryteriów jest:

 1. Uznanie projektu za zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego  na lata 2014-2020;
 2. Uzyskanie, co najmniej 60% punktów w ramach kryteriów. (Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru: 30 pkt).

X. ŚRODEK ODWOŁAWCZYE PRZYSŁUGUJĄC SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK

Podmiotowi składającemu wniosek o powierzenie grantu przysługuje prawo wniesienia odwołania – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od Grantodawcy w sprawie wyników oceny i wyboru projektu.  O dotrzymaniu powyższego terminu będzie decydowała data wpływu odwołania do Grantodawcy.

Prawo wniesienia odwołania przysługuje od: 

 1. nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg kryteriów wyboru, albo
 2. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), 
 3. ustalonej przez Grantodawcę wysokości kwoty wsparcia – innej niż wnioskowana.

Odwołanie należy składać przy wykorzystaniu wzoru udostępnionego na stronie Grantodawcy pod tym adresem: www.inkubator.wloclawek.pl 

Odwołanie można złożyć bądź w formie pisemnej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym ostatnim wypadku należy przesłać odwołanie w formie podpisanego i zeskanowanego dokumentu na adres granty@mbm.wloclawek.pl.

Złożenie odwołania w biurze Grantodawcy powinno nastąpić zgodnie z zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania.

Wnioskodawca może wycofać odwołanie. Wycofanie odwołania następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu odwołania.

Oświadczenie dla swej skuteczności powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać jednoznaczne stwierdzenie o cofnięciu odwołania.

XI. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania grantów, stanowiących załącznik do Ogłoszenia o naborze oraz dostępnych na stronie internetowej http://www.inkubator.wloclawek.pl oraz w biurze Grantodawcy.  

XII.  TERMINY REALIZACJI PROJEKTU

 1. Termin rozpoczęcia realizacji Zadania objętego grantem:
  • nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu
  • nie później niż  3 miesiące od podpisania umowy o powierzenie grantu
 2. Termin zakończenia realizacji Zadania objętego grantem 30 kwietnia 2023 r.

XIII. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Grantodawcy czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00. 

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze Grantodawcy lub telefonicznie pod  nr. 54 423-20-00,  w godzinach pracy biura.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki i materiały dodatkowe: 

 1. Kryteria wyboru Grantobiorców
 2. Wniosek o powierzenie grantu
 3. Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu 
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
 5. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP 
 6. Oświadczenie  dotyczące pomocy de minimis
 7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 8. Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 9. Zasady udzielenia grantów
 10. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców
 11. Oświadczenie Wnioskodawcy o nie rozpoczęciu realizacji Zadania objętego grantem przed dniem podpisania umowy o powierzenie grantu
 12. Tabele finansowe EFRR (aktualizacja z dnia 09.09.2022r)

OGŁOSZENIE NABORU NA SZKOLENIA

NR 2/Szkol/2022 z dnia 18.04.2022 r. do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”

Włocławskie Centrum Biznesu informuje o możliwości wzięcia udział w szkoleniach w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 : Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.4 : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.4.2 : Wsparcie MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

I. Termin składania dokumentów

Termin składnia dokumentów : od dnia 18.04.2022r. do dnia 08.05.2022r.

II. Miejsce składania dokumentów

Biuro Włocławskiego Centrum Biznesu, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek w  godzinach pracy biura to jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

III. Sposób składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony http://www.inkubator.wloclawek.pl  i wypełnić w formie elektronicznej.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich dokumentów składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Zaleca się złożenie 1 egzemplarza w wersji papierowej.

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego  bądź stanu epidemii wniosek wraz z załącznikami składa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie zeskanowanych podpisanych dokumentów na adres biuro@inkubator.wloclawek.pl.

WCB nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na wskazany adres mailowy, bądź zatrzymania wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/Śmieci, a do Przedsiębiorcy należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu: biuro@inkubator.wloclawek.pl  bądź kontaktu telefonicznego.

IV. Kto może ubiegać się o szkolenia

Formularz zgłoszeniowy mogą złożyć

 • mikro,  małe i średnie przedsiębiorstwa [1], które prowadzą działalność gospodarczą,
 • mają zrejestrowaną siedzibę/oddział/filię na terenie Miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie. Do obszaru funkcjonalnego należą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Miasto Kowal, Gmina Kowal,
 • spełniają warunki uprawniające do uzyskania pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013r., str 1 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. 2021 poz. 743).

V. Zakres szkoleń i wskaźnik produktu

Usługa szkoleniowa przeznaczona jest dla 30 firm w zakresie min :

Media społecznościowe

Zarządzanie strukturą rozproszoną – tworzenie nowego modelu biznesowego

Techniki motywacji i sprzedaży

VI. Weryfikacja i ocena dokumentów

W oparciu o zawarte informacje w formularzu WCB zweryfikuje czy dany podmiot jest uprawniony do skorzystania z usługi szkoleniowej/doradczej. Ocena formularza odbywać się będzie na bieżąco nie później niż 3 dni robocze od daty złożenia formularza.

VII. Termin realizacji usługi

Termin rozpoczęcia realizacji szkolenia – nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy.

Termin zakończenia realizacji projektu nie później niż 31 maja 2023 r.

VIII. Pytania dotyczące naboru

Informacji dotyczących szkoleń udzielają wyłącznie pracownicy biura Włocławskiego Centrum Biznesu czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

Z pytaniami można zgłaszać się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl , osobiście w biurze WCB lub telefonicznie pod nr. 54 423-20-00,  w godzinach pracy biura.

[1] Zgodnie z przepisami załącznika I do rozporządzenia 651/2014 do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.


OGŁOSZENIE NABORU NA SZKOLENIA 

NR 1/Szkol/2022 z dnia 04.04.2022 r. do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”

Włocławskie Centrum Biznesu informuje o możliwości wzięcia udział w szkoleniach w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 : Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.4 : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.4.2 : Wsparcie MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

I. Termin składania dokumentów

Termin składnia dokumentów : od dnia 04.04.2022r. do dnia 17.04.2022r.

II. Miejsce składania dokumentów

Biuro Włocławskiego Centrum Biznesu, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek w  godzinach pracy biura to jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.

III. Sposób składania dokumentów

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony www.inkubator.wloclawek.pl  i wypełnić w formie elektronicznej.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich dokumentów składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Zaleca się złożenie 1 egzemplarza w wersji papierowej.

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego  bądź stanu epidemii wniosek wraz z załącznikami składa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie zeskanowanych podpisanych dokumentów na adres biuro@inkubator.wloclawek.pl.

WCB nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na wskazany adres mailowy, bądź zatrzymania wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/Śmieci, a do Przedsiębiorcy należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu: biuro@inkubator.wloclawek.pl  bądź kontaktu telefonicznego.

IV. Kto może ubiegać się o szkolenia

Formularz zgłoszeniowy mogą:

 • złożyć mikro,  małe i średnie przedsiębiorstwa [1], które prowadzą działalność gospodarczą,
 •  mają zrejestrowaną siedzibę/oddział/filię na terenie Miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie. Do obszaru funkcjonalnego należą: Gmina Miasto Włocławek, Gmina Włocławek, Gmina Bobrowniki, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Fabianki, Gmina Lubanie, Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Miasto Kowal, Gmina Kowal,
 • spełniają warunki uprawniające do uzyskania pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013r., str 1 ze zm.) oraz Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. 2021 poz. 743).

V. Zakres szkoleń i wskaźnik produktu

Usługa szkoleniowa przeznaczona jest dla 30 firm w zakresie min :

 • Media społecznościowe
 • Zarządzanie strukturą rozproszoną- tworzenie nowego modelu biznesowego
 • Techniki motywacji i sprzedaży

VI. Weryfikacja i ocena dokumentów

W oparciu o zawarte informacje w formularzu WCB zweryfikuje czy dany podmiot jest uprawniony do skorzystania z usługi szkoleniowej/doradczej. Ocena formularza odbywać się będzie na bieżąco nie później niż 3 dni robocze od daty złożenia formularza.

VII. Termin realizacji usługi

Termin rozpoczęcia realizacji szkolenia – nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy.

Termin zakończenia realizacji projektu nie później niż 31 maja 2023 r.

VIII. Pytania dotyczące naboru

Informacji dotyczących szkoleń udzielają wyłącznie pracownicy biura Włocławskiego Centrum Biznesu czynnego w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

Z pytaniami można zgłaszać się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl , osobiście w biurze WCB lub telefonicznie pod
nr. 54 423-20-00,  w godzinach pracy biura.


[1] Zgodnie z przepisami załącznika I do rozporządzenia 651/2014 do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (“MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

PRZETARGI

08.11.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Działanie 3.1 – Platforma

zapraszamy do udziału w przetargu dla postępowania pod nazwą: Działanie 3.1. – Platforma


20.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Działanie 1.2. – Wyposażenie w sprzęt” – z podziałem na 7 części

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz składania ofert.


03.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Działanie 1.2. – Wyposażenie w sprzęt”

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz składania ofert.


01.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Działanie 3.1. – Platforma

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz składania ofert.


25.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Działanie 1.3 – usługi szkoleniowo – doradcze dla pracowników” z podziałem na 14 części.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz składania ofert.