„Wzmocnienie obszaru gospodarki społecznej we Włocławku”

 

 

Włocławskie Centrum Biznesu w ramach Projektu „Wzmocnienie obszaru gospodarki społecznej we Włocławku” poszukuje 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 5 Podmiotów Ekonomii Społecznej. Formularze rekrutacyjne oraz wnioski będą przyjmowane od 01.03.2020r. Zasady naboru opisane są w regulaminie. W ramach Projektu otrzymają Państwo wsparcie w postaci szkoleń, doradztw, warsztatów przygotowujących do założenia oraz wzmocnienia lokalnych Podmiotów Ekonomii Społecznej. Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są poniżej.

Regulamin – http://inkubator.wloclawek.pl/wp-content/uploads/2020/03/Regulamin-projektu.pdf

Formularz rekrutacyjny i wniosek dla osób fizycznych – http://inkubator.wloclawek.pl/wp-content/uploads/2020/03/FORMULARZ-REKRUTACYJNY-I-WNIOSEK-KANDYDATA-LUB-KANDYDATKI.docx

Kwalifikowalność UP dla osób fizycznych – http://inkubator.wloclawek.pl/wp-content/uploads/2020/03/Kwalifikowalnosc_UP.docx

Wniosek dla PES – http://inkubator.wloclawek.pl/wp-content/uploads/2020/03/WNIOSEK-REKRUTACYJNY-DLA-PES.docx